top of page
Best Friends

Per 1 november 2021
Nieuwe regels voor hondeneigenaren

Algemeen

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. Alle honden die vanaf 1 november van eigenaar veranderen, moeten gechipt en geregistreerd zijn en voorzien zijn van een Europees dierenpaspoort.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moeten zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Hoe vraag ik een UBN-nummer aan?

Een UBN-nummer aanvragen kan via de knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen.

Zonder UBN-nummer is het niet mogelijk uw nestje of import te registreren. Ook voor het chippen van honden of voor het aanmaken van een EU-paspoort heeft de dierenarts uw UBN-nummer nodig.

Informatie voor import van honden

Als je een hond uit het buitenland importeert, dan zul je je eenmalig moeten registreren bij de overheid. Deze registratie is ook verplicht als je maar één hond uit het buitenland importeert. U krijgt dan een UBN-nummer. 

Als importeur laat je de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Dit moet binnen 2 weken na aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal.

LET OP: hiervoor heeft de dierenarts uw UBN-nummer nodig. Zonder UBN-nummer kan uw hond NIET meer geregistreerd worden.

Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af, mits er aan de geldende invoereisen is voldaan. Deze vindt u op www.licg.nl. Ook voor de afgifte van een EU-paspoort is een UBN-nummer nodig!

Wat gaat er voor pup-kopers veranderen?

Wie vanaf 1 november een hond aanschaft, is verplicht om zelf te controleren of het dier gechipt, geregistreerd en voorzien van EU-paspoort is.  U bent ook verplicht om het dier binnen 2 weken op uw naam te laten registreren. Komt uw nieuwe aanwinst uit het buitenland, dan dient u binnen 2 weken een importmelding via uw dierenarts te doen. Indien uw nieuwe hond per ongeluk niet geregistreerd is, of geen chip of paspoort heeft, dan kan dit via uw dierenarts onder bepaalde voorwaarden in orde gemaakt worden. Het is dan wel verplicht om een UBN-nummer aan te vragen. Zonder dit nummer kan er vanaf 1 november geen registratie, plaatsing van chip of afgifte van een EU-paspoort meer plaatsvinden.

Informatie voor fokkers

Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken! Zelfs als het om een “ongelukje” gaat. De chipper van de Raad van Beheer mag wettelijk geen honden meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft en dat geldt ook voor een dierenarts!
 
Bedrijfsmatige fokkers moeten zich al langere tijd registreren bij de overheid via een zogenaamd UBN-nummer. Maar nu geldt dat dus ook voor niet-bedrijfsmatige fokkers. De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor de eenmalige registratie die de fokker moet betalen aan de overheid. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heb je als bedrijfsmatige fokker al een UBN voor honden? Dan kun je gewoon dat nummer blijven gebruiken.

Actuele informatie

Voor de actuele informatie vanuit de RVO over de nieuwe registratie kun je terecht op www.rvo.nl/hond-kopen.

bottom of page